آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی :

با اینکه درمان هرچه سریع تر کشیدگی همسترینگ ،پیچ خوردگی مچ پا ،آسیب مینیسک های زانو ، آسیب تاندون های شانه و بسیاری از اسیب های حاد ورزشی به مهارت و تخصص در این مرکز انجام می شوند ولی ما به نکات فراتر از درمان می اندیشم .

بسیاری از ورزشکاران به صورت مکرر دچار آسیب میشوند .حتی پس از جراحی های رباط صلیبی شاهد پارگی مجدد آن پس از بازگشت ورزشکار به مسابقات هستیم .

پیچ خوردگی های مکرر مچ پا باعث عدم ثبات و درد مزمن این ناحیه شده و توان ورزشی افراد را کاهش میدهند.

پس، فیزیوتراپی تخصصی ورزشی نه تنها با هدف توانبخشی هر چه بهتر و سریع تر عضو آسیب دیده انجام می شود، بلکه با ارزیابی دقیق فرد مصدوم و یافتن اختلالات بیومکانیکی که منجر به آسیب ورزشی شده اند به رفع علت بوجود آورنده آسیب می پردازیم تا از بروز مجدد آن پیشگیری نماییم

یافتن عوامل اسیب زا:

ورزشکاری با کشیدگی شدید عضله همستیرینگ مراجعه می نماید. او تمرینهای کششی و تقویتی این عضله را به خوبی انجام می داده و به صورت منظم قبل و بعد از تمرین، گرم کردن و سرد کردن را رعایت میکرده . پس علت اسیب او چیست؟

ریسک فاکتورهای آسیب زا به قدرت و کشش عضلات محدود نمی شوند .

بسیاری از عوامل میتواند در اسیب های ورزش نقش داشت باشند در مثال فوق عوامل بیومکانیکی مانند :کنترل لگن –ثبات تند –قدرت عضلات سرینی –زمان بندی انقباض عضلات در زنجیره حرکتی –انحراف اندامهای تحتانی –صافی کف پا و …عوامل تغذیه ای وفیزیولوژیک – عوامل بیرونی مانند کفش ، سطح ورزش ، نوع تمرین – میزان تمرین و…. پس معاینه ورزشکاران محدود به یک تست سریع ارتوپدیک نیست و به صورت جامع و پس از کسب تاریخچه کامل و با استراتژی های علمی دنبال می شود .

برنامه ریزی درمانی ورزشکاران نیز به صورت کل نگر تمامی عوامل اسیب رسان را کاهش داده و ثبات و هماهنگی عضلانی را افزایش می دهد .

همچنین باید زمان کوتاه ورزشکار برای رسیدن هرچه سریع تر به مسابقه و عدم افت امادگی جسمانی وی دوره درمان را در نظر گرفت و استراتژی مناسبی برای وی طراحی نمود .

آسیب های شایع ورزشی قابل درمان در این مرکز:

پیچ خوردگی مچ پا:  شایع ترین آسیب ورزشی است که ممکن است باعث کشیدگی یا پارگی یک یا چند رباط و تاندون ناحیه مچ شود. امروزه معمولا دیگر نیازی به گچ گیری مفصل مچ پس از پیچ خوردگی نیست و با تکنیک های خاص فیزیوتراپی می توانیم این آسیب را درمان کنیم

کشیدگی عضلات: معمولا در ورزشکارانی که کشش زیاد، دویدن، استارت سریع یا حرکات انفجاری و سنگین انجام می دهند اتفاق می افتد. مهم ترین نکته در درمان کشیدگی عضلات پیشگیری از اتفاق مجدد است.

آسیب کشاله ران: بسیاری ورزشکار از این آسیب رنج می برند و حتی با انجام جلسات زیاد فیزیوتراپی درمان نشده اند. در این مرکز با استفاده از چند تکنیک خاص مورد استفاده در تیم های لیگ برتر انگلستان می توانیم به ایشان کمک کنیم.

پارگی منیسک: پارگی منیسک در اثر پیچ خوردن زانو و یا به صورت مزمن بدلیل آرتروز اتفاق می افتد. از نظر شدت، این آسیب به چهار درجه تقسیم می شود که اکثر آنها با فیزیوتراپی بهبود می یابند.  پس از جراحی نیز می توانیم با توانبخشی تخصصی این آسیب به سرعت شما را به ورزش و زندگی فعال باز گردانیم.

پارگی رباط های صلیبی: این مرکز مولف مقاله پروتوکل فیزیوتراپی پس از جراحی رباط صلیبی است که جدید ترین تکنیک ورزش درمانی و توانبخشی بیماران پیش و پس از این جراحی را از چندین تحقیق معتبر استخراج نموده و به تایید پزشکان فوق تخصص مطرح در این زمینه رسانده است. این روش بهترین و کارآمد ترین نوع فیزیوتراپی رباط صلیبی است.