بخش درمان

بخش درمان :

طبیعتا هدف اصلی هر فرد آسیب دیده از مراجعه به  مراکز درمانی رسیدن به بهبودی میباشد . در بخش درمانی کلینیک انرژی روش های درمانی و علمی و دانش بنیان بر پایه مقالات و مستند است علمی معتبر و به روز جهت درمان بیماران استفاده شده و در کنار آن حفظ بهداشت محیطی در فضا مجموعه ،کابین ها و تجهیزاتی که برای بیمار استفاده میشود با حساسیت خاصی انجام میشود . ایجاد و حفظ تعامل بین بیمار و درمانگر در ارتقاع روند درمانی و رسیدن هرچه سریع تر به بهبودی بسیار حائز اهمیت و موثر است و در این مجموعه درمانگر ها علاوه بر اقدامات درمانی توضیحات هر مرحله از درمان را به طور کامل به بیمار داده و هدف از انجام هر روش درمانی را به بیمار توضیح میدهند.

کلینیک انرژی مفتخر است که با داشتن مراودات علمی با مراکز و دانشگاههای معتبر در داخل و خارج از کشور مانند دانشگاه آکسفورد انگلستان و UAFO  کانادا به روز ترین و موثر ترین روش های درمانی روز دنیا را جهت بهبودی هر چه سریع تر برای مراجعین انجام دهد .