بخش ماساژ درمانی

ماساژ درمانی :

ماساژ درمانی شامل اجرای متنوعی از تکنیک های دستی بروی بافت های نرم بدن و عضلات با هدف کاهش فشار عضلانی ، افزایش خونرسانی ، کاهش و رهایی از استرس و فشار های روحی و درد ناشی از آسیب های مزمن عضلانی و با فت نرم .

فعالیت های روزمره زندگی و کم تحرکی ورزشی و معضلات ناشی از زندگی در محیط های پر استرس یکی از اصلی ترین عوامل خستگی های مزمن عضلانی از فشار های رحی و اضطراب میباشد.

همچنین فعایت های سنگین ورزشی به دلیل تجمع اسید لاکتیک در عضلات باعث ایجاد احساس خسنگی و گرفتگی در عضلات شده و ریسک بروز آسیب را در جلسات بعدی ورزشی خصوصا در صورت نداشتن ریکاوری مناسب بالا میبرد

از خصوصیات یک ماساژ خوب افزایش خونرسانی و آزاد سازی بافت نرم به همراه افزایش ترشح انرورفین و سروتونین بوده که باعث ایجاد حس آرامش و کاهش میزان استرس و اضطراب شده ، خستگی و فشار های ناشی از فعالت های روزمره را به شدت کاهش داده و با عث ایجاد حفظ سرزندگی در فرد میشود .

همچنین ماساژ درمانی به عنوان یکی از روش های ریکاوری پس از فعالت های فشرده ورزشی دز دنیا مطرح بوده و با افزایش  میزان گردش خون بافتی و کاهش توان عضلانی میتوتند در بازگشت سریع تر ورزشکار به فعالیت ورزشی و کاهش ریسک آسیب دیدگی بسیار موثر باشد .

در مجموعه فیزیوتراپی انرژی انجام ماساژ درمانی در محیط آرامش بخش و کاملا بهداشتی با رعایت نظافت شخصی و محیطی توسط کادر حرفه ای و مجرب با توجه به نیاز فرد و در صورت داشتن آسیب با توجه به نوع آسیب دیدگی انجام میشود.