بخش ورزش

بخش ورزشی :

بر اساس تحقیقات انجام شده ورزش مهم ترین عامل حفظ سلامت فیزیکی افراد است و نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت زندگی افراد را دارد . بخش ورزشی کیلینیک انرژی با هدف ارتقاء سطح سلامتی مراجعین و پیشگیری از بروز آسیب های اسکلتی – عضلانی برنامه های ورزشی هدفمند و تخصصی متناسب با هر آسیب را با بهره گیری از مقالات معتبر علمی ارائه نموده ، همچنین پکیج های ورزشی تخصصی برای اقشار و افراد مختلف متناسب با وضعیت و سلامت جسمانی هر گروه (جهت به حداقل رساندن آسیب های ورزشی) تبیین کرده و در غالب پکیج های ورزشی افراد بالای ۶۰ سال ، پکیج های ورزشی افراد دارای اضافه وزن و پکیج های ورزشی برای افراد ورزشکار ارائه مینماید .

امروزه بر اساس تحقیقا ت انجام شده ورزش درمانی و آموزش تمرینات درمانی به عنوان یکی از اصلی ترین فاکتور های درمانی در دنیا مطرح است.