بررسی چسبندگی کپسول مفصلی زانو

Knee Flexion contracture assessment

فلکشن کانترکچر مفصل زانو معمولا پس از جراحی ها و یا آسیب های منیسک و عفونت های مفصل بوجود آمده که بدلیل کم کردن دامنه صاف شدن مفصل باعث ابتلا به آسیب های مختلفی می شود. پس هنگام معاینه ارزیابی صاف شدن زانو را فراموش نکنید.