ب اخلاقی

ب . اخلاقی

دستیار ارشد فیزیوتراپیست


توانایی های کلینیکی:

  • مسلط به اجرای مدالیتی های الکتروتراپی
  • مسلط به لیزرتراپی و اولتراساند تراپی
  • هماهنگی و کنترل نظم درمان بیماران در بخش درمانی کلینیک
  • روابط عمومی بی نظیر و توانایی بالا در هماهنگی و ارتباط با بیمار
  • پیگیری وضعیت مراجعین پس از دوره درمان