تست تشخیصی آسیب رباط های داخلی و خارجی زانو

MCL and LCL sprain test

 

در این ویدئو تست رباط های داخلی و خارجی زانو نمایش داده شده است. که با انجام این معاینه به راحتی و بدون نیاز به ام آر آی می توان مشکل رباط را تشخیص داد.