تست تشخیصی آسیب و پارگی منیسک های زانو

Luchman test for meniscal injury

 

رایج ترین و آسان ترین روش تشخیص آسیب منیسک تست لاچمن است. اگر فقط در ام آر آی آسیب منیسک را مشاهده نمودید ولی بقیه تست ها و علائم بالینی بیمار شباهتی به آسیب منیسک نداشت، به احتمال خیلی زیاد مشکل بیمار ربطی به پارگی منیسک ندارد و باید معاینات دیگری انجام دهید.