تست تشخیصی پارگی رباط صلیبی خلفی PCL

Posterior drawer test for PCL tear

 

پارگی رباط صلیبی خلفی از رباط قدامی شیوع کمتری داشته و معمولا در تصادفات و یا ضربات مستقیم به ساق اتفاق می افتد. معمولا این آسیب نیازی به جراحی ندارد.