روند درمان مراجعین

همراه داشتن نسخه پزشک معالج :

جهت شروع درمان نسخه پزشک معالج ( تشخیص و دستور پزشک در آن قید شده باشد ) برای آن دسته از افرادی که از طرف پزشک متخصص مربوطه معرفی شده اند .

ارزیابی و معاینه توسط تراپیست های انرژی :

یک متخصص فیزیوتراپی با معاینه و ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی شما با دید ورزش درمانی  غیر جراحی , برناه درمانی ویژه ای را طراحی می کند .

این ارزیابی در ۴ مرحله یا جلسه انجام می شود , جلسه اول , چهارم , هشتم و آخرین جلسه درمانی –

مرحله اول : ارزیابی مراجعین

در این مرحله توسط فرمی که در اختیار بیمار قرار می گیرد علت مراجعه , تاریخچه آسیب دیدگی , سابقه بیماری و درمانهای قبلی انجام شده و … مشخص می شود .

مرحله دوم : با توجه به اطلاعات بدست آمده با انجام تست های کلینیکال و بررسی پاراکلینیکال ( بررسی ام آر آی و عکس رادیو لوژی ) ارزیابی دقیق تری را برای طراحی و نحوه پروسه برنامه درمانی انجام میگیرد .

مرحله سوم : در جلسات چهارم و هشتم طول درمان انجام می شود شامل ارزیابی مجدد از پروتکل درمان است . این مرحله که در طول پروسه درمان انجام می گیرد پیشرفت درمان بررسی و در صورت نیاز تغییر برنامه درمانی صورت می گیرد .

مرحله چهارم : در آخرین جلسه درمانی نتیجه روند بهبود بیمار بررسی و با استفاده از تست ها و تکنیک های لازم تصمیم گیری برای تشخیص بازگشت بیمار به ورزش حرفه ای و عملکرد طبیعی پیش از آسیب دیدگی گرفته می شود .

بعد از مرحله معاینه و ارزیابی بیمار در جلسه اول , با توجه به نوع آسیب و پروسه درمان و تکنیک های درمانی مربوطه هزینه های درمان به اطلاع بیمار رسانده می شود .

مرحله تشکیل پرونده :

پرونده درمانی هریک از مراجعین شامل :

۱- فرم ویژه ارزیابی مراجعین , علت مراجعه , تاریخچه بیماری و …

۲ – برنامه جامع و کامل از نحوه اجرا و تکنیک های لازم و مراقبتها جهت درمان موثر روند درمانی و اطلاعات پزشکی و احیانا دارویی هر شخص که توسط هر یک از درمانگران میتواند اجرا شود .

در اختیار گذاشتن پکیج بهداشتی به بیمار که شامل : پد بهداشتی , رو بالشتی و رو تختی شخصی می باشد . این وسایل با نام بیمار در مجموعه نگهداری و قبل از انجام درمان برای بیمار اماده می شود .

انجام و طی کردن فرآیند درمان طبق برنامه درمانی ( الکتروتراپی – درمان دستی – ورزش درمانی و … ) با توجه به نسخه پزشک و تشخیص فیزیوتراپیست توسط درمانگران مجرب و کارامد .

مراجعین محترم در تمام پروسه مراحل درمان خود می توانند هرگونه سوال و مشکلی که داشته باشند از درمانگر خود بپرسند .