معاینه آسیب خلفی خارجی زانو PLC

Postero lateral corner injury assessment

پی ال سی یا ناحیه خلفی خارجی زانو متشکل از بافت های مختلفی است که ممکن است هنگام پارگی رباط صلیبی آسیب ببینند. لذا هنگام معاینه پیچ خوردگی های زانو و در صورت احساس درد فرد آسیب دیده در ناحیه پشت و کنار خارجی زانو حتما این تست را انجام دهید. پی ال سی را با پی سی ال اشتباه نگیرید!