م زنجانی

م . زنجانی

دستیار فیزیوتراپیست


توانایی های کلینیکی:

  • مسلط به اجرای مدالیتی های الکتروتراپی
  • مسلط به لیزرتراپی و اولتراساند تراپی
  • هماهنگی و کنترل نظم درمان بیماران در بخش درمانی کلینیک
  • متعهد و دارای احساس مسؤلیت بالا در انجام کار