م پابخت زاده

م . پابخت زاده

متخصص فیزیوتراپی


  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • انجام درمان های تخصصی ازادسازی بافت نرم تکنیک های درمان دستی
  • دارای مدرک درمان با سوزن خشک از انجمن فیزیوتراپی ایران
  • اجرای تکنیک های تیپینگ