Biomechanical Adjustments

Biomechanical Adjustments :

اغلب دردهای مزمن در سیستم اسکلتی مربوط به اختلال در راستای زنجیره های حرکتی بوجود هستند. بررسی دقیق پا و اندام تحتانی در حرکات فانکشنال مانند ایستادن، راه رفتن، بلند شدن از صندلی، اسکات و پرش اطلاعات بسیار موثری از اختلالات بیومکانیکی و حرکتی بیمار به درمانگر می دهد که با اصلاح این اختلالات به بدن بیمار کمک می کنیم که به حالت تعادل و نرمال باز گردد. در این روش ما به جای تمرکز بر درد به شما توجه می کنیم! نحوه ایستادن، نشستن راه رفتن شما بیانگر مسیری است که بدن شما طی سالیان پیموده و ما با کشف این مسیر می توانیم به شما کمک کنیم.

دستگاه عصبی بدنبال برخی آسیب های اسکلتی عضلانی تغییراتی در بدن ما بوجود می آورد. در هنگام معاینه بیماران در می یابیم که برخی عضلات به خوبی کار نمی کنند یا تعادل یکی از اندام ها کاهش یافته است، عضوی کوتاه تر است و یا مفصلی کمتر حرکت می کند. با اصلاح صحیح زنجیره حرکتی به ترتیب از کف پا، لگن و ستون فقرات می توان تغییر چشم گیری در کارایی اندام ها و توان افراد ایجاد نمود.