تغییر مکان کلینک انرژی

با توجه به افزایش بیماران و بهبود سطح کیفیت درمان و استفاده موثرتر از تجهیزات مدرن، کلینیک انرژی تصمیم گرفت  به مکانی وسیع تر و مجهزتر نقل مکان کند .

دسته بندی : دسته‌بندی نشده