Cyriax technique

Cyriax technique of soft tissue mobilization :

تکینیک های سیریکس تلفیقی از طب ماساژ به روش فشاری و ماساژهای عمقی عضلانی است که توسط دکتر سیریکس به روش علمی تغییر یافت. از این تکنیک ها جهت جدا سازی چسبندگی های بافتی، ترمیم بافت های فرسوده و آسیب دیده و افزایش گردش خون بافت استفاده می شود. موارد استفاده این تکنیک در کشیدگی و آسیب های رباط ها، فرسودگی و التهاب غلاف تاندون ها و چسبندگی های فشیا است. این روش با تحریک فرآیند ترمیم و تسریع روند التهاب باعث شکل گیری منظم کلاژن ها و ترمیم بافت می شود.