Exercise Therapy

Exercise Therapy :

ورزش درمانی بنیادی ترین و مهم ترین روش درمانی این مرکز است. ما همواره به مراجعین تاکید می نماییم که ورزش بهترین داروست. منشا اکثر دردهای اسکلتی عضلانی کوتاهی و یا ضعف عضلات است که به مرور زمان باعث ایجاد آسیب و نهایتا درد می شوند. با استفاده از این روش نه تنها کارایی و قدرت افراد را افزایش می دهیم بلکه از بروز مجدد آسیب و درد پیشگیری می نماییم. همچنین ورزش با تحریک ترشح بعضی هورمون ها باعث افزایش شادابی و روحیه افراد می شود. ورزش درمانی افراد را به زندگی و کار بر می گرداند، باعث کاهش وزن و تناسب اندام می شود. درد های کمر و پشت، آرتروز مفصلی زانو، آسیب های تاندونی و رباط ها همگی نیاز به افزایش قدرت و انعطاف پذیری در عضلات و بافت های مجاور دارند که ورزش بهترین گزینه درمانی است.