Maitland’s joint mobilizations

Maitland’s joint mobilizations :

روش درمانی میتلند بر روی نحوه حرکت سطوح مفصلی بر روی یکدیگر تمرکز داشته و دارای فلسفه بسیار جالب در تشخیص و درمان محدودیت های حرکتی و دردهای مفاصل است. جهت درمان به این روش خصوصا جهت راه اندازی مفاصل ستون فقرات ارزیابی و معاینه دقیق بیمار قبل از انجام هر گونه درمان الزامی است لذا در صورت وجود هرگونه ریسک بیماری مانند سرطان، شکستگی، روماتیسم مفصلی، عفونت مفصلی، پارگی دیسک بین مهره ای و خون ریزی ها نمی توان از این تکنیک درمانی استفاده نمود. در این روش از تکنیک های مختلفی جهت به راه اندازی و متحرک سازی روی های مفصلی استفاده می شود. بسته به تحدب و تقعر سطوح تشکیل دهنده مفصل نوع اجرای تکنیک دستی میتلند متفاوت می باشد. در مشکلات شانه مانند چسبندگی کپسول مفصلی، درد های ستون فقرات، درد های لگن و آرتروز زانو از این روش جهت بهبود حرکت و کاهش درد بیمار می توان استفاده نمود.